Bầu cử ở Hội An: Tập trung cho giai đoạn cao điểm

Tính đến thời điểm này, thành phố Hội An đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn cao điểm để tạo điều kiện cho cử tri sáng suốt lựa chọn, bầu cử những người đủ đức đủ tài vào các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. read more

Chuẩn bị bầu cử ở Cẩm An: Chu đáo từng khâu

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của phường Cẩm An đang khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó địa phương chú trọng từng khâu để đảm bảo cho cuộc bầu cử  diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật. read more

UBBC TP Hội An tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Hôm qua (25/4), UBBC thành phố tổ chức tập huấn về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Thông tư số 02 ngày 01/02/2016 của Bộ nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đồng thời trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan  đến bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử của thành phố và các xã phường Thanh Hà, Cẩm Hà, Cẩm Phô và Tân An. Từ nay đến ngày 29/4, UBBC thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại các xã, phường khác được chia theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. read more

48 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Chiều 20/4, ông Lê Hồng Lợi – PCT UBMTTQVN thành phố cho biết, sau khi hoàn tất hiệp thương lần thứ 3, tổng số ứng cử viên được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là, tổng số đại biểu được bầu là 30 vị, trong đó, đại biểu chuyên trách Đảng 6, chính quyền 8, chuyên trách Mặt trận 2, tổ chức thành viên Mặt trận 6, doanh nghiệp-hiệp hội ngành nghề 4, tôn giáo 1 và thành phần khác có 21 vị. Ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thành phố là nữ có 21 vị, tỷ lệ 43,75%; trẻ tuổi 10 vị, tỷ lệ 20,82% và ngoài Đảng 5 vị, tỷ lệ 10,41%. read more

Hội An: Đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào 22/5 sắp tới là ngày hội lớn của non sông. Công tác tuyên truyền ở Hội An đã và đang tạo khí thế hăng hái, phấn khởi của toàn dân tham gia xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. read more

Hiệu quả phối hợp hoạt động

Mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND thành phố với Ban thường trực UBMT TQVN thành phố có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KTXH-ANQP, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. read more

Chuẩn bị bầu cử ở Thanh Hà: Phát huy vai trò của chi ủy cơ sở

Cũng như các xã phường khác, những ngày qua, phường Thanh Hà – đang từng bước tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử, trong đó việc phát huy vai trò của chi ủy cở sở, đề ra những cách làm phù hợp với từng địa bàn đã giúp địa phường này thực hiện tốt các công việc cần thiết, liên quan đến công tác bầu cử… read more