Phổ biến nội dung Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

Sáng 6.4, UBND TP.Hội An đã tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung và phát hành sách “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Lanh – chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến

Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành ngày 18.12.2020, gồm 10 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Ngoài phần những quy định chung và quy định về tổ chức thực hiện, nội dung chính của quy chế quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hoạt động bảo vệ; hoạt động tu bổ, xây dựng; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tham quan, dịch vụ du lịch; hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo; trật tự an toàn và quản lý tác động rủi ro; thủ tục thực hiện quy định bảo vệ; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, các cá nhân tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An. Phần phụ lục của Quy chế gồm sơ đồ khoanh vùng bảo vệ Khu phố cổ Hội An; quy định công tác tu bổ trong khu vực IIA; ngành, nghề không được phép sản xuất, kinh doanh trong Khu phố cổ; nhóm, nghề khuyến khích phát triển trong khu vực I, IIA.

Bìa sách Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

Ngày 11.3.2021, UBND TP.Hội An cũng đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An” nhằm phổ biến những quy định trong Quy chế đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan, ban ngành, đặc biệt là toàn thể cộng đồng cư dân đang sinh sống, kinh doanh trong Khu phố cổ.

                                                                                   Đỗ Huấn   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *