Hội An hỗ trợ hơn 157 triệu đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 7.2022, thành phố Hội An đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho 102 người lao động đang làm việc và quay trở lại thị trường làm việc tại 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền 157.500.000 đồng.

Trong đó có 99 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và 5 lao động quay trở lại thị trường làm việc.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thể hiện sự chia sẻ kịp thời của Đảng và Nhà nước

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà mức 500.000 đồng/tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hội An đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành, địa phương để thẩm định hơn 80 hồ sơ và tham mưu UBND thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, tính đến cuối tháng 7.2022, toàn thành phố Hội An có gần 1.800 doanh nghiệp và gần 3.500 hộ kinh doanh đang hoạt động với tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp và hộ kinh doanh là 12.796 lao động, trong đó có 4.975 người lao động tham gia BHXH.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *