Diễn đàn thanh niên sinh quyển Việt Nam

“Hướng tới tương lai không rác thải cho các khu sinh quyển Việt Nam” là chủ đề của Diễn đàn thanh niên sinh quyển Việt Nam vừa được tổ chức tại TP.Hội An.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn thanh niên sinh quyển Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái tại Cát Bà (TP.Hải Phòng), sự kiện lần này tại Hội An đã thu hút đông đảo người trẻ đang sinh sống, làm việc ở các khu sinh quyển trên toàn quốc tham dự, chia sẻ chuyển động và hành động để bảo vệ hệ sinh thái các khu sinh quyển, cụ thể hơn là trước hiểm họa rác thải.

Những năm qua, Cù Lao Chàm – Hội An là một trong những đơn vị tiên phong trong hệ thống khu sinh quyển thế giới ở Việt Nam chống rác thải nhựa. Ngoài nói không với túi ny lông từ năm 2009, rất nhiều giải pháp, sáng kiến khác từ tuyên truyền, kiểm soát đến hợp tác đã được chủ công thực hiện bởi thanh niên và trọng tâm cũng hướng đến thế hệ trẻ để thay đổi nhận thức về vấn đề này.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng dù đạt được nhiều thành tựu tích cực nhưng việc quản lý rác thải ở các khu sinh quyển vẫn còn khá thụ động, vấn đề này chưa được đề cập nhiều trong mối liên kết vùng dẫn đến trong khi các tác nhân ngoài phạm vi, ranh giới lại tác động đến môi trường của khu sinh quyển./.

QUỐC HẢI