Danh sách các cá nhân và tổ chức ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 đợt 2 (ngày 20/8/2020)

Danh sách các cá nhân và tổ chức
 ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 đợt 2 (ngày 20/8/2020) 

Mọi sự ủng hộ, hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ và gửi về UBMT TQVN thành phố Hội An, địa chỉ số 05 Hoàng Diệu, điện thoại 0235.3861.219; số tài khoản: 3713.0.1062972 tại Kho bạc Nhà nước.

TT TỔ CHỨC/CÁ NHÂN Số tiền Ghi chú
1 Chi hội Tin Lành Hội An 20,000,000 tiền mặt
2 Công ty TNHH xây dựng TM& DV An Dương  100,000,000 tiền mặt
3 Công ty SV TECHNOLOGIES JSC – TP. Hồ Chí Minh 100 suất quà, trị giá 50.000.000 đồng  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *