Cẩm Thanh tổ chức hội thảo “Thúc đẩy và phát triển mô hình Điểm du lịch học tập cộng đồng”

UBND xã Cẩm Thanh phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo “Thúc đẩy và phát triển mô hình Điểm du lịch học tập cộng đồng tại TP.Hội An”.

Hội thảo diễn ra tại hội trường UBND xã Cẩm Thanh

Mô hình Điểm du lịch học tập cộng đồng được UBND xã Cẩm Thanh hình thành và liên kết với các trường Đại học để vận hành với mục tiêu phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng thông qua mô hình tham quan du lịch học tập cộng đồng nằm trong khuôn khổ Dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hẹ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tại TP.Hội An” do Quỹ môi trường toàn cầu Chương trình tài trợ nhỏ (GEF/SGP) tài trợ. Mô hình Điểm du lịch học tập cộng đồng xã Cẩm Thanh có sự tham gia của 4 nhóm: cộng đồng vườn rau hữu cơ Thanh Đông, cộng đồng vườn rau hữu cơ Đồng Giá, cộng đồng ngư dân rừng dừa Thanh Tam và cộng đồng không rác thải Thanh Đông. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo cơ hội để cộng đồng địa phương nâng cao năng lực và phát triển loại hình dịch vụ du lịch mới; đồng thời là môi trường tốt để các cơ sở đào tạo liên kết giảng dạy thực tế cho học sinh, sinh viên.

Tại hội thảo, đại biểu các giảng viên các trường Đại học, các nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng cư dân đã phát biểu nhiều ý kiến chia sẻ những kết quả đạt được, góp ý một số nội dung để hoàn thiện, tạo cơ sở nhân rộng mô hình như: cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, lợi ích kinh tế, tạo thêm sản phẩm mới, nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử giữa cộng đồng cư dân với học sinh, sinh viên, phát huy các giá trị văn hóa bản địa…

                                                                                                    Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *