Tổng kết công tác phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020

Sáng 14/01, Ban Dân vận –Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phong trào thi đua và biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020  và điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương, khen thưởng -ảnh: Minh Vũ

Năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm  “Năm dân vận khéo” 2020; tăng cường nắm tình hình cơ sở, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo gắn với tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến thành phố.

Cũng trong năm 2020, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn TP.Hội An tiếp tục phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Một số mô hình mới đã bước đầu mang lại kết quả. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, cần cù, ý thức tự lực, tự cường, tương thân tương ái. Nổi bật là các mô hình, hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả và chia sẻ khó khăn do dịch bệnh, bão lũ; vận động nhân dân hiến đất, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tổng kết năm 2020, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 và mô hình “Dân vận khéo” vận động các tôn giáo tham gia xây dựng đô thị văn minh tại phường Cẩm Phô được Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tặng giấy khen. BTV Thành ủy Hội An cũng tặng giấy khen cho 4 mô hình hoạt động xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy và UBND TP.Hội An ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *