Thành ủy Hội An tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Sáng 21.9, Thành ủy Hội An tổ chức khai giảng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư và cấp ủy viên đảng bộ các xã phường trực thuộc Thành ủy. Đây là lớp thứ nhất có 50% học viên tham gia bồi dưỡng trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 21 đến ngày 23.9).

Bí thư Thành ủy-Trần Ánh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho các xã phường. Ảnh: Minh Anh

Trong toàn chương trình, các học viên được tìm hiểu 6 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở: tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Minh Anh

Ngoài chương trình này, các học viên còn được trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến thực tiễn tình hình tư tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng của địa phương; công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở địa phương; công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể.
Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới; vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 10.2022, Thành ủy Hội An sẽ hoàn thành việc tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư và cấp ủy viên các cấp ủy cơ sở.

MỸ LỆ