Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 12.8, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Chỉ đạo bàn các giải pháp để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong thời gian đến

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng qua, việc thực hiện QCDC ở 3 loại hình cơ sở (ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34; ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04; tại nơi làm việc theo Nghị định số 145) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường lãnh đạo, phối hợp thực hiện gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công tác cải cách hành chính gắn với công tác chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Mặt trận và các đoàn thể CT-XH các cấp phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp được duy trì nền nếp và hiệu quả. Ban chỉ đạo thành phố đã thực hiện tốt QCDC trong việc tuyên truyền, vận động giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân, nhất là trong công tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tổ chức 9 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Thành ủy.
Ban chỉ đạo cấp cơ sở đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai các quy định, quy chế, văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó có công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *