Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Minh An và Cẩm An

Sáng ngày 24.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 2 phường Minh An và Cẩm An (TP.Hội An).

Đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra, giám sát đã nghe Ủy ban Bầu cử 2 phường báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội về cuộc bầu cử; thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử…

Phường Minh An có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND phường được bầu là 21. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, phường thống nhất danh sách 42 người ứng cử đại biểu HĐND phường đảm bảo cơ cấu, thành phần theo yêu cầu. Phường Cẩm An cũng có 5 đơn vị bầu cử với 40 người ứng cử đại biểu HĐND phường.

Qua kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung bầu cử của 2 phường; đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử 2 phường tiếp tục làm rõ dự kiến cơ cấu đại biểu được bầu chính thức, họp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để đảm bảo cơ cấu, chất lượng đại biểu được bầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị cần chủ động trong các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại địa phương và giải quyết ổn thỏa các vấn đề khiếu nại, tố cáo phát sinh (nếu có).

                                                                                          ĐỖ HUẤN