Đoàn phường Sơn Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII

Trong 02 ngày 22 & 23/03, đoàn phường Sơn Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đoàn phường Sơn Phong lần thứ XII diễn ra thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn được đoàn phường Sơn Phong đổi mới về nội dung và phương thức, đạt những kết quả tích cực.Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Trong đó, đoàn phường đã tổ chức trên 50 đợt tình nguyện ra quân làm đẹp các tuyến đường; dọn vệ sinh xung quanh khu di tích lịch sử, đã hiến 105 đơn vị máu tập trung và 15 đơn vị máu đột xuất.
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn từng bước đi vào chiều sâu; chất lượng cán bộ, đoàn viên được nâng lên. Trong 5 năm qua, đoàn phường Sơn Phong đã giới thiệu 35 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 25 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sơn Phong lần thứ XII đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 ủy viên, anh Trương Văn Hòa tái đắc cử chức vụ bí thư đoàn phường.

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *