Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Minh An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19.6, 143 đảng viên trong tổng số 207 đảng viên ở 9 chi bộ trên địa bàn phường Minh An đã tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐND thành phố đã về dự và tặng hoa chúc mừng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Minh An lần thứ XVI- Ảnh: Quốc Hải

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, mở rộng dân chủ và kế thừa truyền thống anh hùng lao động; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng Minh An – Phường trung tâm phát triển toàn diện, bền vững của đô thị du lịch Hội An”, báo cáo chính trị trình đại hội cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Minh An đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nhiều công trình, đề án lớn được thực hiện, tạo dấu ấn trong hành trình xây dựng và phát triển.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao, đúng định hướng, xứng đáng là phường trung tâm, tạo động lực cho sự phát triển chung của thành phố; nhiều sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của Minh An – Hội An được nâng cao chất lượng, sáng tạo mới. Không gian phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ – thương mại không ngừng mở rộng, tăng dần tính đồng đều giữa các khu vực, các khối phố.

Cùng với đó, hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm, chiến lược. Công tác quản lý đô thị, di tích, tài nguyên – môi trường được quan tâm; diện mạo phố phường, kể cả các hẻm kiệt, ngày càng khang trang xanh, sạch, đẹp. Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, bền vững, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác quốc phòng – an ninh giữ vững, TTATXH được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền đạt hiệu quả; mở rộng dân chủ, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước thể hiện rõ trên từng lĩnh vực. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Đặc biệt, Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ phường không ngừng được củng cố, tăng cường. 5 năm qua, Đảng bộ phường Minh An đã đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra. Đảng bộ nhiều năm đạt Trong sạch vững mạnh; 3 năm 2015, 2018, 2019 đạt Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Về phương, hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, báo cáo chính trị trình đại hội do đồng chí Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng phộ phường khóa XV đọc, có đoạn: “Phương hướng, mục tiêu chung nhất cho sự phát triển của Minh An là “giữ” để phát triển bền vững, tập trung là: giữ gìn Khu phố cổ – Di sản văn hóa thế giới, giữ gìn nếp sống văn minh – nhân tình thuần hậu của người Minh An, giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội thật sự trong lành; giữ gìn trật tự đô thị – kinh doanh nề nếp. Đây là vấn đề có tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của địa phương. Muốn vậy, phải chú trọng phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ từ phường đến khối phố – đặc biệt coi trọng tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế mà nguyên nhân đã chỉ ra, huy động mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên – Di sản – văn hóa cho sự phát triển. Tiếp tục phát triển kinh tế bền vững theo hướng “Dịch vụ- Du lịch- Thương mại”; mở rộng không gian “Phố đi bộ”, nâng cao chất lượng dịch vụ, các sản phẩm du lịch hiện có và xây dựng sản phẩm mới. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hoá, làm cho văn hoá thật sự là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát và các chương trình trọng điểm mang tính đột phá trên địa bàn phường trong 5 năm đến, đó là:Xây dựng Minh An thật sự xứng đáng là phường trung tâm phát triển toàn diện và bền vững của đô thị du lịch Hội An; phường kiểu mẫu về trật tự đô thị – kinh doanh – môi trường. Trong đó, một số chương trình trọng điểm là: Hoàn thành việc mở rộng không gian “Phố đi bộ” theo kế hoạch chung của thành phố và nâng cao uy tín, thương hiệu, nét độc đáo riêng có của các chợ du lịch do địa phương quản lý, các sản phẩm du lịch trên địa bàn phường. Quản lý, khai thác hiệu quả mặt nước sông Thu Bồn, sông Hoài và dọc kè Nguyễn Hoàng để phát triển KT-XH; kiến nghị thành phố có phương án di dởi toàn bộ thuyền máy đang neo đậu tại khu vực sông Hoài hiện nay ra dọc kè Nguyễn Hoàng để tạo không gian phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ – thông tin, internet, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, phát huy trang website nội bộ trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. Hoàn thành xã hội hóa lắp đặt camera trên tất cả các khu vực công cộng, các tuyến đường, kể cả hẻm kiệt, để phục vụ công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường.

Về công tác xây dựng Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội do đồng chí Lê Quang Trung – Phó Bí thư Đảng bộ khóa XV – Chủ tịch UBND phường Minh An trình bày, có đoạn: “Trong thời gian tới, tạp trung làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Chuẩn bị thật tốt nhân sự bầu cử HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố phù hợp với chức năng nhiệm vụ,…”

Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Đảng bộ thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội- Ảnh: Quốc Hải

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trấn Ánh – Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐND thành phố, cho rằng, Đảng bộ Minh An cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, đồng thời chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, Nhân dân phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của Minh An trong việc phát triển chung của thành phố; tập trung nâng cao giá trị tăng thêm của ngành du lịch – thương mại; chú trọng giải pháp định hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, riêng có. Tiếp tục quản lý bảo tồn di sản văn hóa, nhất là khu phố cổ và triển khai đề án xây dựng “Hội An – Nhân tình thuần hậu”. Minh An cần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ tầm để lãnh đạo, quản lý và vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ quản lý di tích đặc thù của một đô đặc biệt, đô thị văn hóa, di sản du lịch.

Đồng chí Trần Ánh, nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hội An đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, vị thế và thương hiệu Hội An không chỉ được khẳng định trong nước mà còn vang xa ra cả khu vực và thế giới. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân phường Minh An. Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao đóng góp đó và tin tưởng từ đại hội này, Đảng bộ và Nhân dân phường Minh An sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động, có đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của thành phố, tiếp tục xứng đáng là trung tâm của Hội An về nhiều phương diện”.

Đoàn Chủ tịch đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Minh An lần thứ XVI- Ảnh: Quốc Hải

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh An đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 Ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII vào tháng 7 tới./.

Quốc Hải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *