Sắp xếp bộ máy, thực hiện cải cách hành chính

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), yếu tố mang ý nghĩa quyết định chính là đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ được giao. Xây dựng bộ máy hành chính vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ chú trọng thường xuyên.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của UBND thành phố Hội An trong năm 2017 vừa qua được tổ chức theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, với đặc thù của Hội An là thành phố du lịch, UBND thành phố tiếp tục duy trì Phòng TM – DL để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Tính đến nay, UBND thành phố có 13 cơ quan chuyên môn, 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền ở thành phố và xã phường, trong năm UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  – Giáo dục thường xuyên; tiếp nhận Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi thú y về thành phố quản lý theo chủ trương của tỉnh để hình thành thành đơn vị công lập mới hoạt động theo quản lý, điều hành và quy chế hoạt động mới do UBND thành phố ban hành…

Sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện cải cách hành chính hiệu quả- Ảnh: Đỗ Huấn

Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức để bố trí, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Theo đó có 3 đơn vị đã được rà soát, sắp xếp lại là: Trung tâm VH-TT, Đội quản lý và khai thác yến, Ban quản lý chợ Hội An.

Mặt khác, UBND thành phố cũng đã trình tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức các phòng ban, cơ sở giáo dục công lập, phân loại lại đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như phê duyệt phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, xác định việc làm theo NĐ của Chính Phủ.

Cùng với việc kiện toàn, củng cố bộ máy hành chính của thành phố, trong năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn cũng được chú trọng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tổng số CBCCVC các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm là 127 người. Số lượng công chức cấp xã hiện đã đạt chuẩn là 129/136 người (tỷ lệ 94,85%), số lượng cán bộ cấp xã đạt chuẩn là 127/134 người (tỷ lệ 94,78%). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, trong năm UBND thành phố cũng đã giải quyết cho 10 trường hợp nghỉ việc theo NĐ của Chính Phủ (trong đó thành phố có 9 người, xã phường 1 người). Tuy vậy, nhìn chung bộ máy hành chính của thành phố vẫn còn cồng kềnh, hoạt động chưa thật hiệu quả. “Công tác CCHC tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh; năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt chưa ngang tầm so với yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp, giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa nhịp nhàng; kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ chưa được tuân thủ nghiêm”, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.

Cũng trong năm qua, UBND thành phố đã quyết định điều động, bổ nhiệm 9 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm lại 5 công chức lãnh đạo; tiếp nhận và phân công công tác đối với 5 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2016; tuyển dụng mới 3 trường hợp cán bộ không chuyên trách ở phường Thanh Hà, Sơn Phong và xã đảo Tân Hiệp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển vị trí công tác đối với công chức địa chính – xây dựng ở xã phường, UBND thành phố đã điều động, chuyển đổi 5 trường hợp và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 công chức địa chính – xây dựng ở xã Cẩm Thanh do vi phạm quy định về xây dựng nhà ở.

Đầu năm 2018 này, Trung tâm hành chính công của thành phố sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Đề án hoạt động và có sự chuẩn bị chín muồi những ngày qua, sẽ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. Công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của Trung tâm hành chính công nói riêng và các cơ quan hành chính có liên quan nói chung tiếp tục được lãnh đạo thành phố tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh và củng cố niềm tin trong nhân dân. Ông Kiều Cư – Bí thư Thành ủy lưu ý nhiệm vụ: “Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giảm biên chế , cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng NQ của TƯ 6 và phù hợp với tình hình của địa phương. Bên cạnh đó cần quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở. Theo đó, tôi đề nghị HĐND, các ngành chức năng cần quan tâm nghiên cứu cách thức để hỗ trợ phù hợp về chế độ cho cán bộ không chuyên trách ở xã phường”.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *