Hội An: Bước đầu giới thiệu thiết bị ứng dụng 3G – 4G trong phát thanh

Buổi giới thiệu thiết bị tại Đài TT – TH Hội An- Ảnh: Trần Vũ

Đài TT – TH  Hội An vừa phối hợp với Phòng VHTT TP và Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc với đơn vị tư vấn Mobiphone để nghe giới thiệu thiết bị ứng dụng 3G – 4G trong phát thanh. read more

Hội nghị CBVC Đài TT-TH Hội An

Năm 2016, Đài TT-TH TP. Hội An đã sản xuất và phát 298 chương trình thời sự chuyên mục, 48 chương trình văn hóa nghệ thuật, 333 chương trình thông tin âm nhạc và 22 chương trình phát thanh đặc biệt với tổng cộng 4.077 tin, bài, mẩu chuyện, phản ánh sinh động, sát cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. read more