Người cán bộ hội Cựu chiến binh năng động

Từng là một người lính, anh Phạm Chiên, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Minh An là một trong những cán bộ hội năng động, luôn tìm những cách làm để tập hợp hội viên, đẩy mạnh phong trào tại địa phương. Nhờ đó, 5 năm liền, tổ chức Hội Cựu chiến binh phường Minh An đạt trong sạch vững mạnh, là cơ sở hội xuất sắc dẫn đầu thành phố. read more

Công an Hội An xây dựng phong cách và bản lĩnh theo gương Bác Hồ vĩ đại

Trong những năm qua, đặc biệt từ đầu năm đến nay lực lượng Công an thành phố luôn xác định ý nghĩa, tầm quan trọng và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. read more

Hội An tổ chức hoạt động chào mừng Quốc khánh 2.9 phù hợp với tình hình dịch bệnh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm CM tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN, đúng sáng ngày 2.9, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hội An tổ chức Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố, nơi an nghỉ của hơn 2.300 liệt sỹ và các mẹ VNAH Hội An. Lễ viếng hương được tổ chức gọn nhẹ, trang nghiêm, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. read more

Trách nhiệm nêu gương

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn gắn liền với thực hiện các Nghị quyết TƯ Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt có ý nghĩa rất quan trọng. read more

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Vì dân phục vụ

Thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, hơn 9 tháng qua các cấp úy và chính quyền trên địa bàn thành phố đã có những cố gắng, tạo chuyển biến trong các hoạt động phục vụ nhân dân… read more

Chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An đã triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và chú trọng đến vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm uy tín và niềm tin đối với nhân dân. read more

Chăm lo phụ nữ nghèo khó

Việc “Học tập và làm theo gương Bác Hồ” đối với cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) những năm qua đã trở thành phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Không nói suông mà đi vào những việc làm cụ thể, không chung chung mà gắn với từng hoàn cảnh và gia đình ở khu dân cư. read more

Học tập và làm theo Bác: Cán bộ Thuế ở Hội An thực hiện tốt đạo đức công vụ

Cả chục năm trở lại đây, Chi cục Thuế Hội An là đơn vị không bị phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, doanh nghiệp liên quan đến đạo đức lối sống, tác phong thi hành công vụ của người cán bộ thuế. Chi cục thuế Hội An được lãnh đạo Cục thuế tỉnh và thành phố ghi nhận như một điểm sáng về vấn đề minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, sách nhiễu đối với người nộp thuế… read more

Tuyên truyền nhân rộng việc “Học và làm theo gương Bác”

Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đầu tiên để tạo điều kiện thực hiện đạt hiệu quả chủ trương giàu ý nghĩa này nên các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị ở Hội An đã triển khai rất khoa học và nghiêm túc với nhiều hình thức năng động, phù hợp… read more