Cẩm Phô phát động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” và hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Chiều ngày 26/5, tại đường Công Nữ Ngọc Hoa, khối phố Hoài Phô, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phường Cẩm Phô tổ chức lễ phát động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023. read more

Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 08/5/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã làm việc tại thành phố Hội An. read more

Tập huấn “Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt”

Ngày 25.4, tại UBND phường Sơn Phong, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam phối hợp với Thành Đoàn Hội An tổ chức hội nghị tập huấn “Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt”, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. read more