Xây dựng Nông thôn mới ở Hội An: Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân từ 56,5 triệu đồng/người/năm trở lên

Năm 2024, Hội An sẽ hoàn thành cơ bản các quy định, tiêu chí về xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) để đến tháng 6/2025 lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm qua, công tác chỉ đạo Chương trình NTM được thực hiện khá quyết liệt; Ban Chỉ đạo NTM các cấp đã tập trung kiểm tra, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra;  công tác tập huấn, tuyên truyền được UBND các xã, Hội, đoàn thể quan tâm.

“Trên địa bàn thành phố có 3/4 xã duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM, tăng 3 xã so với năm 2022. 9/9 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Có 03/04 thôn dự kiến đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu năm 2023. Đáng quan tâm là công tác giải ngân vốn đầu tư do Trung ương hỗ trợ được thực hiện khá tốt, đến nay 100% vốn đầu tư này đã được giải ngân” – Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Cuối năm 2023, xã xã Cẩm Kim đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao

Cùng với đó, công tác phát triển sản xuất trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm hơn gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Dịch vụ, du lịch tiếp tục được các xã quan tâm, đặc biệt, xã Cẩm Kim đã được Trung ương chọn làm điểm để thực hiện dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát triển văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng Mộc Kim Bồng”, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Được sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với UBND các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim triển khai dự án phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Hiện trên địa bàn các xã đã có 10 Tổ khuyến nông cộng đồng được xây dựng. Xã Cẩm Kim đã thành lập Hợp tác xã để đảm bảo mục tiêu đạt chuẩn tiêu chí 13; xã Tân Hiệp thành lập thêm 1 Hợp tác xã dịch vụ du lịch làng nghề. Thành phố cũng đã kịp thời bố trí nguồn vốn đối ứng cho các địa phương để thực hiện các nội dung của Chương trình.

Năm nay, xã Cẩm Thanh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về du lịch

Dù vậy, đến nay, vẫn còn 1 xã chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2022-2025; 4/4 xã chưa xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; 5/9 thôn chưa xây dựng Phương án duy trì, nâng chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Qua 2 năm (2022-2023), mật độ cây xanh trong đô thị của thành phố không tăng, mới đạt 3,5 m2/người. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM trên địa bàn các xã chưa thực hiện được, không giải ngân được nguồn kinh phí hỗ trợ, phải trả lại tỉnh do quy hoạch chung của thành phố chưa được phê duyệt. Riêng xã Tân Hiệp không tìm được doanh nghiệp, hợp tác xã chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phải trả lại vốn cho tỉnh.

Mặc dầu UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo nhưng công tác giải ngân, thanh quyết toán danh mục công trình giai đoạn 2016-2020 vẫn còn rất chậm (trong gần 3 năm mới có 02/04 công trình phê duyệt quyết toán). Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp năm 2023 chưa cao (đến ngày 31/12/2023 chỉ đạt 66,3%, trong đó, vốn Trung ương 37,9%, vốn thành phố 64,5%).

Xã Tân Hiệp duy trì đạt chuẩn 17/19 tiêu chí xã NTM nâng cao

Về mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024, ông Đinh Hùng – Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Dự kiến năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên 13 tỷ, kinh phí sự nghiệp trên 31,5 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân 100% vốn được phân bổ. Hội An sẽ hoàn thành cơ bản các quy định, tiêu chí về xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để đến tháng 6/2025 lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra. Trong đó, 3/4 xã duy trì đạt chuẩn xã NTM; 9/9 phường được công nhận đô thị văn minh; thêm 1 thôn đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu lên 14 thôn; thu nhập bình quân đầu người từ 56,5 triệu đồng/người/năm trở lên…”.

Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Hội An chung sức xây dựng NTM”; rà soát, bổ sung quy hoạch NTM; công tác chỉ đạo đạt mục tiêu duy trì, nâng chuẩn NTM cấp xã, thôn, hướng đến hoàn thành cơ bản các quy định, tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 cụ thể là, vốn đầu tư phát triển hơn 13 tỷ đồng đồng; kinh phí sự nghiệp dự kiến trên 31 tỷ rưỡi đồng.

Hội nghị sơ kết diễn ra ngày 20.2

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: “Các phòng, ban phụ trách tiêu chí và UBND các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2024-2025 cụ thể cho từng chỉ tiêu, từng tiêu chí, không xây dựng kế hoạch chung chung, kế hoạch cần nêu rõ cần phải thực hiện bao nhiêu nội dung, khối lượng, nguồn kinh phí ở đâu, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm, tiến độ, thời gian hoàn thành để trình UBND thành phố phê duyệt thực hiện,…”

Hội An đang đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cấp nguồn kinh phí xây dựng mô hình xã NTM thông minh trong năm 2024 đối với xã Cẩm Thanh và kinh phí hỗ trợ rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đối với 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà trong năm 2024.

Giai đoạn 2022-2025, Cẩm Hà phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao

Cùng với đó, đề nghị Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xác định rõ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch Chương trình NTM năm 2024, làm cơ sở để đạt mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. HĐND thành phố xem xét tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm 2024 để phê duyệt phê duyệt danh mục công trình đầu tư công trung hạn bổ sung thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025./.

QUỐC HẢI

Thị xã Sa Pa và thành phố Hội An chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch

Tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đoàn cán bộ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam do đồng chí Trần Ánh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển du lịch với lãnh đạo thị xã Sa Pa.

Hai địa phương đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong lĩnh vực du lịch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, phát triển các loại hình du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Hai địa phương thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ quản lý lữ hành, vận chuyển, lưu trú, tài nguyên và các sản phẩm, dịch vụ du lịch; tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình hợp tác; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phối hợp tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong và ngoài nước…

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa cho biết, từ năm 2012, sau khi huyện Sa Pa trước đây (nay là thị xã Sa Pa) ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về quản lý đô thị và phát triển du lịch với thành phố Hội An, 2 bên đã thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm trên các mặt liên quan, nhất là du lịch và dịch vụ. Luân phiên 2 năm một lần, Sa Pa và Hội An đều cử đoàn đại biểu địa phương đến học tập lẫn nhau, trao đổi, rút kinh nghiệm thắt chặt mối quan hệ giao lưu, hợp tác,…

QUỐC HẢI

Phòng GD&ĐT TP. Hội An: Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phốnăm học 2023-2024

Sáng ngày 19.2, tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Phòng GD&ĐT TP. Hội An đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố năm học 2023-2024.

67 thí sinh là giáo viên dạy giỏi cấp trường của 14 trường Tiểu học, Tiểu học & Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được chia làm 3 cụm để tham gia 2 phần thi. Phần thứ nhất báo cáo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân nơi đang làm việc với thời lượng không quá 30 phút. Phần thi thứ hai thực hành dạy một tiết theo chương trình giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 (một trong các môn/phân môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý) theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy tổ chức lần đầu tại lớp với nguyên trạng số học sinh, không dạy trước, dạy thử; thí sinh được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy không quá 2 ngày trước thời điểm thi. Ban tổ chức chọn mỗi cụm 2 giáo viên có tổng điểm cao nhất theo thứ tự từ cao đến thấp để thi giảng chung khảo.

Cô Đinh Thị Kim Huệ – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Hội An cho biết, Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Qua đây, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo. Cùng với đó, phát hiện và chọn giáo viên có năng lực chuyên môn tốt làm nòng cốt cho từng trường và toàn ngành./.

QUỐC HẢI

Thêm sản phẩm du lịch “xanh”

Không gian du lịch mở rộng, không chỉ phố cổ, rừng dừa hay làng gốm mà phát triển ra vùng ven, đặc biệt là gắn liền với làng quê, làng nghề và nông nghiệp, làm cho du lịch Hội An đa dạng, phong phú hơn, sản phẩm thiên về du lịch tăng trưởng xanh.

Du khách cùng cấy lúa trên đồng An Mỹ – Cẩm Châu

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu đã được tổ chức và để lại ấn tượng sâu đậm trong đời sống của bà con nông dân địa phương và cả du khách. “Ông cha ta trước đây cũng tay lấm chân bùn cày cuốc, làm ruộng. Khi ôn lại truyền thống tổ tiên thì rất vinh dự cho người nông dân” – Ông Nguyễn Tám, nông dân phường Cẩm Châu chia sẻ.

Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu đồng loạt diễn ra các hoạt động trình diễn trâu cày ruộng, trình diễn đội hình xe máy cày, tát nước gàu sòng, Hội thi “Tôi Là Nông dân” với 2 phần thi ban đất kết hợp bữa cơm nửa buổi giữa đồng và thi cấy lúa. Cùng với đó, du khách trong và người nước tham gia các hoạt động trải nghiệm cấy lúa, tát nước gàu sòng; phục vụ ẩm thực món ngon nhà nông gồm cao lầu, mì quảng, bánh xèo, bánh bèo, bánh cuốn, mước uống…; chợ quê bán các loại nông sản rau củ quả, trứng gà, trứng vịt …

“Vô cùng thích thú là cảm xúc của tôi khi cùng cấy lúa với nông dân ở đây. Bạn tôi có người ngại không tham gia vì bùn đất nhưng với tôi thì khác, được lội xuống đồng là một niềm vui” – Anh David Hens, du khách người Anh nói.

Đạp xe thăm thú ruộng đồng

Tới đây, thành phố sẽ tổ chức Lễ hội xuống đồng ở các xã phường có sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho để nông dân ngày càng gắn bó với ruộng đồng làng quê; chấn hưng lại văn hóa nông nghiệp, tập quán của người nông dân, ký ức của cộng đồng đối với làng xã, quê hương; tạo thương hiệu, bồi đắp hình ảnh Hội An – Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch; góp phần mở hướng đi mới cho du lịch thành phố, đưa du khách về trải nghiệm với ruộng vườn,

Hỗ trợ phường Cẩm Châu tổ chức lễ hội và trực tiếp đưa du khách nước ngoài đến trải nghiệm, Hỗ trợ phường Cẩm Chay tổ chức sự kiêmện và đưa các đoàn khách nước ngoài đến trải nghiệmông Phạm Vũ Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch, dịch vụ Hoa Hồng Hội An, nói: “Về phía doanh nghiệp thì rất phấn khởi và háo hức vì đây là một sản phẩm nâng lên cấp thành phố. Doanh nghiệp cũng như người dân địa phương mong muốn đây là sự kiện định kỳ, thường xuyên để cho các công ty lữ hành, đối tác trong và ngoài nước xem đây là một tour để quảng bá, khai thác, duy trì nghề truyền thống gắn liền với du lịch địa phương”.

Trải nghiệm trâu cày đồng

Nhiều năm qua, các sản phẩm du lịch gắn liền với làng quê, làng nghề, sản xuất nông nghiệp ở Hội An đã dần định hình và phát triển. Các miền quê sông nước như Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Châu, Cẩm An ,… du khách vô cùng thích thú với ruộng đồng, vườn cây, ao cá.

Dễ nhận thấy hình ảnh du khách cưỡi trâu cày ruộng, trồng lúa, tát nước, trồng dừa nước, nhặt rác trong rừng dừa hay ven sông Thu Bồn, Đế Võng, Cổ Cò… Ngày càng nhiều các chương trình tour, tuyến đưa du khách về với nông thôn, hải đảo, khám phá đời sống lao động và cảnh quan thiên nhiên trong lành.

Trong định hướng phát triển kinh tế du lịch Hội An, thành phố đã chủ trương mở rộng không gian phát triển du lịch gắn với khai thác các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Triển khai các phương án du lịch cộng đồng ở làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, tổ chức tuyến tham quan nội vùng và liên vùng xã Cẩm Kim; sắp xếp các điểm du lịch tại các làng gốm Thanh Hà, Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm. Hội An khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ du lịch mới ngoài lĩnh vực lưu trú và tại các vùng ven, làng quê, làng nghề, hải đảo; xúc tiến một số dự án du lịch mới ở các khu dân cư ven đô thành phố…

Khám phá làng quê Cẩm Thanh

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, nói:“Chúng ta đã có nỗ lực về việc chuyển đổi, cấu trúc, định hình lại du lịch Hội An. Không gian du lịch mở rộng, không chỉ phố cổ, rừng dừa hay làng gốm mà phát triển ra vùng ven, đặc biệt là gắn liền với làng quê, làng nghề và nông nghiệp, làm cho du lịch Hội An đa dạng, phong phú hơn, sản phẩm thiên về du lịch tăng trưởng xanh”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lanh, đây là xu thế tất yếu khi Ngày du lịch thế giới 27/9/2023 được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) truyền tải với chủ đề “Du lịch và đầu tư xanh”. Không gian du lịch Hội An dần mở rộng với các sản phẩm “xanh” gắn liền với làng quê, làng nghề và nông nghiệp đang góp phần mở lối đi mới cho du lịch thành phố Hội An, hướng tới phát triển bền vững./.

QUỐC HẢI

Vài câu chuyện sáng tạo ở Hội An

Việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là quá trình Hội An thể hiện cam kết phát triển bền vững trên nền tảng tài nguyên bản địa và sức sáng tạo của cộng đồng. Điểm qua vài câu chuyện sáng tạo từ nghề thủ công và nghệ thuật dân gian ở Hội An.

Ngày 22 tháng Chạp vừa qua, trên chương trình Cà phê sáng VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, phóng sự về “Xưởng tái sinh” của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Những ngày là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM và theo đuổi trường phái phi lập thể, các xưởng phế liệu là điểm đến quen thuộc của anh. Năm 2020, anh về quê Hội An mở “Xưởng tái sinh” từ một ngôi nhà cũ được làm bằng những tấm tôn tự chế. Tiếp những ngày tháng sau, ai cũng biết Quốc Dân đã và đang “Mang phế liệu tái sinh đi muôn nơi”, anh mở “Xưởng tái sinh” biến rác thành tác phẩm nghệ thuật.

Họa sĩ Quốc Dân cho hay, Hội An là điểm đến của nhiều du khách, anh muốn góp phần lan tỏa, mang đến cho du khách một điểm nhấn nổi bật từ các sản phẩm của mình. “Hội An có rất nhiều loại hình nghệ thuật kể cả dân gian và đương đại. Dân hy vọng sẽ lan tỏa hơn nữa với nhiều không gian khác nhau. Như vậy hoạt động của mình sẽ trực tiếp hơn; tương tác dân gian, tương tác nghệ thuật nó sẻ lan tỏa hơn nữa” – Quốc Dân chia sẻ.

Không chỉ với họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, ở Hội An, nhiều người biết đến Dương Quý, một trong những nghệ nhân thực hành di sản Bài chòi. Anh là một trong những “Anh hiệu” có duyên với mỗi đêm hô hát phục vụ cộng đồng.

“Bản thân mình rất là vinh dự, tự hào khi thực hành loại hình nghệ thuật này. Không chỉ mình mà còn có các nghệ nhân thực hành các loại hình khác như tuồng, hò khoan, bả trạo… cùng với công đồng cư dân Hội An tâm huyết và yêu thích, góp phần nhỏ vào việc bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể này” – Dương Quý nói.

“Anh hiệu” Bài chòi Dương Quý (Bìa trái)

Tháng 8 năm ngoái, Show diễn thời trang của VUNGOC&SON mang tên “Phương Đông Rực Rỡ” đã diễn ra tại phố cổ Hội An với vũ trụ họa tiết đậm hồn Việt của hai nhà mốt tài năng là Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng.

Với sự tham gia của các siêu mẫu Hữu Long, Quỳnh Anh, siêu mẫu hoa hậu Minh Tú, hoa hậu Lương Thuỳ Linh, hoa hậu Trần Tiểu Vy, hoa hậu Giáng My, diva Thanh Lam…, gam màu chủ đạo được khai thác trong bộ sưu tập là sắc đỏ. Hai nhà thiết kế tiếp tục tôn vinh văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang qua những thiết kế lấy cảm hứng từ lá tre. Sử dụng chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, bộ sưu tập đã đưa vải sợi tre vào trong thiết kế kết hợp  kỹ thuật đính kết thủ công.

Đáng chú ý, show diễn diễn ra trên một cung đường nằm sát chợ Hội An, sử dụng sản phẩm thủ công đèn lồng và nghệ thuật Bài chòi làm nền cho bộ sưu tập. Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú cho hay, Phương Đông rực rỡ tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt khi diễn ra tại chợ Hội An, một không gian giàu tính văn hoá lịch lịch sử, nơi từng diễn ra sự giao thương tấp nập, giao lưu văn hoá đa sắc màu và gắn liền với nhịp sống dân dã, đời thường.

Vũ Ngọc Tú, nói :“Có một câu nói mà chúng tôi rất tâm đắc của một nghệ nhân đèn lồng, bác Huỳnh Văn Ba. Bác Ba đã nói lồng đèn là trái tim của Hội An, đó chính là một trong những sự sáng tạo và chúng tôi lấy cảm hứng từ câu nói đó và cảnh quan của Hội An, nơi hội tụ văn hóa của nhiều nước Á Đông. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lấy cái tên là Phương Đông rực rỡ”.

Show “Phương Đông rực rỡ” quy tụ đông đảo siêu mẫu và hoa hậu

Theo các nghệ sĩ, Show diễn thời trang “Phương Đông Rực Rỡ” thực sự là một chuyến viễn du ngập tràn màu sắc, ánh sáng, hoạ tiết đậm chất phương Đông, càng khẳng định quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá đa dạng của Hội An và sức sáng tạo của cộng đồng trên nền cảm hứng văn hoá này.

 “Hiện nay, Hội An đang trên hành trình tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCCO. Chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn những chương trình như thế này sẽ là sắc thái mới, luồng gió mới thổi hồn vào cho những sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian càng thăng hoa, phát triển. Cùng với các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như Bài chòi, những câu hò, điệu lý với cách chuyển tải mới mẻ, tươi mới của các nghệ sĩ sẽ giới thiệu giá trị văn hóa phi vật thể của Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế” – Bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung Tâm VHTT&TTTH TP. Hội An cho biết.

Nghệ nhân Huỳnh Văn Ba với 2 nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, ở Hội An đang có một tương tác mật thiết giữa các bên liên quan như doanh nghiệp chính quyền, cộng đồng cư dân, các tổ chức nghiên cứu, tư vấn, các nhà thực hành nghệ thuật, đối tác truyền thông, giữa các ngành và lĩnh vực khác nhau, điều đó đã tạo nên một không khí cởi mở và mang tính tham dự, hỗ trợ cho văn hóa sáng tạo trong đô thị di sản này./.

QUỐC HẢI

Khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện tàu gỗ tại Cẩm An

Ngày 26/12/2023, người dân địa phương phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát thuộc bờ biển phường Cẩm An, cách trụ sở UBND phường khoảng 400m. UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương khai quật khẩn cấp.

Khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An – TP. Hội An là chủ trương vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Quảng Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí và xây dựng phương án khai quật khẩn cấp địa điểm phát hiện hiện vật nghi là cổ vật tại khu vực nêu trên theo đúng quy định của Bộ VH-TT&DL về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ. Sở VH-TT&DL kiểm tra, thẩm định phương án khai quật khẩn cấp và cấp giấy phép khai quật cho Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An theo quy định.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, các hiện vật được phát hiện gồm nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10 – 30cm, xếp theo hình dạng giống tàu thuyền với một đầu nhọn, rộng khoảng 3m, dài khoảng 15m./.

QUỐC HẢI

Thư viện Thanh Hóa – Hội An tổ chức trải nghiệm “Mở lì xì trải nghiệm Xuân”

Từ ngày 15 đến 27.2.2024, tại Thư viện Thanh Hoá – Hội An (131 đường Nguyễn Trường Tộ – TP. Hội An) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Mở lì xì trải nghiệm Xuân”.

Các nghệ nhân viết thư pháp của Hội An tái hiện hình ảnh “Ông Đồ cho chữ” nhân dịp năm mới. Bạn đọc sẽ được tham gia mở lì xì với những câu chúc Xuân và nhận quà tặng mừng năm mới của Thư viện. Ngoài trưng bày ấn phẩm và các hoạt động trải nghiệm tại Thư viện Thanh Hoá – Hội An, đơn vị còn phối hợp cùng các địa phương tổ chức mở “Điểm đọc Báo Xuân” tại 47 điểm đọc sách cơ sở ở 13 xã – phường phục vụ bà con nhân dân dịp Tết đến Xuân về./.

QUỐC HẢI

Trải nghiệm di sản Hội An tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trong hai ngày mùng 8 và 9 Tết (thứ Bảy, Chủ nhật, 17 và 18/2/2024), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam – TP. Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn – Sắc thái văn hóa Hội An”.

Góc phố cổ Hội An tại Bảo tàng

40 nghệ nhân và người dân Hội An mang ra thủ đô các nghề thủ công truyền thống như làm đèn lồng, làm gốm Thanh Hà, làm mộc Kim Bồng cùng các nghệ nhân điêu khắc gốc tre; thưởng thức hò xứ Quảng, hát sắc bùa, diễn xướng Bả trạo cầu Ngư, trò chơi bài chòi cùng các món ăn mỳ Quảng, Cao lầu, bánh đập, bánh bông hồng trắng,…

“Đêm Hội An – Cùng thắp sáng di sản” từ 17h30 đến 21h 2 ngày mồng 8 và 9 Tết sẽ tái hiện không gian phố cổ Hội An với ánh đèn lồng rực rỡ cùng các hoạt động trình nghề, trò chơi dân gian bịt bắt đập niêu, hô bài chòi, tập hát dân ca,… Cùng với đó, Tết truyền thống và văn hóa của Hội An được thể hiện qua màn hình tương tác,…

Nghệ nhân điêu khắc gốc tre

Theo Tiến sỹ Bùi Ngọc Quang – Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, việc phối hợp với Hội An giới thiệu về nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật dân gian góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa nơi đây trong hành trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Chương trình mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, giúp tăng cường hiểu biết về Tết truyền thống nói chung và các di sản văn hóa của Hội An nói riêng. Từ đó, các bạn trẻ thêm hiểu, trân quý văn hóa truyền thống của cha ông và nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy các giá trị di sản trong xã hội đương đại.

Qua sự kiện sẽ góp phần khẳng định những giá trị thủ công và nghệ thuật dân gian trong hành trình Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Hội An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước./.

QUỐC HẢI

Công ty CP CTCC Hội An ra quân đầu năm Giáp Thìn

Ngay trong ngày trở lại làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Công ty Cổ phần Công trình Công cộng (CTCC) Hội An đã tổ chức lễ ra quân đầu năm và phát động phong trào thi đua năm 2024, phấn đấu đạt doanh thu 60 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2023, lương bình quân 7.300.000 đồng/người/tháng.

Gần 200 công nhân, viên chức lao động trong 11 bộ phận của Công ty đã thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Công ty đề ra từ đầu năm. “Đầu năm gặp mặt tôi thấy tinh thần anh em phấn chấn, tin chắc 2024 Công ty sẽ gặt hái được thành công mới” –  Anh Nguyễn Phương Trung, Đội Công trình chia sẻ. 

Phát động thi đua năm 2024, ông Trần Hữu Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty kêu gọi mỗi một bộ phận lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua. Qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời, chú ý khen thưởng đột xuất người trực tiếp lao động, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động.

Công ty sẽ tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề, có chiến lược mở rộng thị trường; liên doanh, liên kết tạo nên khối vững chắc để đảm bảo thị phần hoạt động; nâng cao chất lượng phục vụ, siết chặt kỷ luật lao động; chủ động sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp, cân đối, bố trí, tiết kiệm chi phí và huy động vốn để mua sắm trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác vệ sinh môi trường.

Công tác thu phí vệ sinh sẽ triển khai đến từng hộ dân, hộ kinh doanh; phối hợp thực hiện thí điểm phương án thu phí vệ sinh theo khối lượng; tăng cường công tác quản lý, từng bước xây dựng phương án thu phí vệ sinh qua mạng. Công ty chủ động phối hợp với các xã phường tăng cường kiểm tra công tác phân loại rác tại nguồn, bổ sung phương tiện, nhân công, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường trên địa.

Ông Trần Hữu Ngọc nói:“Năm 2024 xác định sẽ tiếp tục khó khăn với công ty khi cơ chế chính sách chưa ổn định, đặc biệt là dịch vụ công về môi trường. Vì thế chúng tôi phát động toàn thể công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, thích ứng với thực tế, cùng đoàn kết, tiếp thu công nghệ mới, đầu tư công nghệ số vào công tác quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ đặt ra là tập trung cho công tác đấu thầu, kết hợp liên doanh với các đơn vị bạn để tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, lấy người lao động làm trung tâm phát triển”.

Năm 2024, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 60 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 2,8 tỷ đồng, lương bình quân 7.300.000 đồng/người/tháng. Trải qua mấy năm dịch bệnh Covid-19 và năm 2023 nhiều khó khăn khi cơ chế chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực dịch vụ công chưa ổn định; nhiều vấn đề chưa có hướng dẫn cụ thể làm cho việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự toán, tổ chức đấu thầu chậm, quyết toán kéo dài. Thêm vào đó, vấn đề công nợ ngày càng lớn, chậm được giải quyết, gây đứt gãy dòng tiền lưu động đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động. Song, Công ty đã linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, thích ứng với thị trường, thích ứng với sự thay đổi cơ chế chính sách; công khai, minh bạch tình hình khó khăn; kịp thời tuyên truyền, giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, làm cho người lao động phần nào yên tâm.

Theo ông Nguyễn Đình Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hội, dù gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào công nhân viên chức lao động tại Công ty CP CTCC Hội An vẫn giữ vững. “Nhờ nỗ lực của công ty, trong đó có vai trò của tổ chức Công đoàn nên hoạt động của công ty vẫn giữ mức ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho công nhân lao động. Đây là sự nỗ lực vượt khó nhờ sự đoàn kết, gắn bó của người lao động” – Ông Nguyễn Đình Hòa nói.

Năm 2024, toàn thể công nhân viên chức lao động Công ty CP CTCC Hội An tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt thời cơ, thi đua hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh./.

QUỐC HẢI

Hội An tổ chức Hội Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Sáng 15.2 (Mồng 6 Tết), tại điểm dừng chân thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, UBND thành phố Hội An đã tổ chức Hội Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát động Hội Tết trồng cây, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố nói: “Hoạt động trồng cây xanh trở thành một nét Xuân độc đáo, truyền thống của Nhân dân ta. Nhiều năm qua, thành phố liên tục rà soát, triển khai kế hoạch trồng cây xanh, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, xây dựng các xã nông thôn mới. Mỗi địa phương đều chú ý lựa chọn các cây trồng phù hợp, ưu tiên các loại cây bản địa, phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng của Hội An, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực dân cư và điểm du lịch. Hình ảnh khí thế của buổi ra quân đầu năm này sẽ là một sự khởi đầu mới cho phong trào trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường sống, xây dựng một Hội An sinh thái, là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan, ban ngành địa phương đã trồng 20 cây dừa dọc theo truyến đường ven đồng gần điểm dừng chân thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim.

Ông Võ Hữu Dũng – Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP. Hội An cho biết, dịp này, thành phố đầu tư 300 triệu đồng để trồng nhiều loại cây phù hợp với cảnh quan làng quê sinh thái Cẩm Kim, đồng thời đã lập kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên toàn thành phố. “Thực hiện Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy về xây dựng Hội An thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch, trong năm 2024, Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố đầu tư hệ thống cây xanh cũng như tiểu hoa viên, công viên để làm cho Hội An có nhiều mảng xanh hơn, nhiều không gian xanh hơn nhằm phục vụ đời sống kinh tế xã hội cho người dân” – Ông Võ Hữu Dũng, nói.

Đến nay, TP. Hội An đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cây xanh đường phố theo quy hoạch được duyệt năm 2009, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt trên 8m2/người. 5 năm qua, Hội An đã huy động hơn 13.320 tỷ đồng thực hiện các công trình trọng điểm; chi đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố ước 2.760 tỷ đồng, trong đó, gần 200 tỷ đồng thảm nhựa đường, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường nội thị… Về đô thị – môi trường, Hội An đang hoàn thành Đồ án quy hoạch chung với cấu trúc đô thị là “Thành phố trong Vườn – Vườn trong thành phố”./.

QUỐC HẢI

Đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An

Giấy phép trang TTĐT: Số 09/GP-Sở TTTT do Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2014

Số 01 A Hoàng Diệu - TP Hội An - Quảng Nam

ĐT: 0235 3861213 - Email: daittthhoian@gmail.com

Bản quyền thuộc về Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Thành phố Hội An. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Đài TT-TH Hội An (http://hoianrt.vn)

Thiết kế bởi: Đài TT - TH TP Hội An.