Hội An tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm, quảng bá giá trị di sản

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động ki niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa  thế giới (04.12.1999-2022) và 05 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ – Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại (07.12.2017-2022). read more